ANBI status

Stichting Nice Vibes is aangemerkt als culturele ANBI. Donaties kunnen dan financieel interessant zijn voor schenkers omdat een donatie onder voorwaarden dan aftrekbaar is. Hieronder alle gegevens op een rij en vindt u het beleidsplan.

Gegevens

Stichting Nice Vibes
Adres: Emmanuel Levinaslaan 20, 1349 EC Almere
RSIN: 863080042
Voorzitter: Liesbeth Saaltink
Secretaris/penningmeester: Wim Timmermans
Tel: 06-45356056 (Liesbeth)
Tel: 06-14485936 (Wim)
Email: info@nicevibes.live
KvK: 84058463
IBAN: NL34INGB0674611322

Beleidsplan

Doelstelling

Organiseren van (huis)concerten en andere culturele activiteiten op locaties met een lage drempel. Een 'goed gevoel' genereren bij zowel uitvoerenden als publiek staat daarbij voorop. Tevens maatschappelijke cohesie verhogen door buurtbewoners van de locatie actief te informeren over activiteiten en hen erbij te betrekken.

Uitvoering

De stichting organiseert concerten en culturele activiteiten. Daartoe worden muzikanten benaderd, afspraken gemaakt, etc. Potentieel publiek wordt geïnformeerd. Verder alles wat er bij komt kijken om een evenement te organiseren.

Adviseurs

De Stichting werkt samen met onbetaalde adviseurs.

Bert van den Brink

Is een zeer gerenommeerd pianist, zowel in de klassieke als in de jazz hoek, heeft zich gecommiteerd aan de stichting als onbetaalde adviseur. Daarbij wil hij zich ook verder ten volle inzetten om Nice Vibes tot een succes te maken. In overleg met hem zal de Stichting verschillende concerten gaan laten zien:

-Jong talent. Bert van den Brink geeft les aan het Utrechts Conservatorium. Daar heeft hij makkelijk contact met jong talent dat het goed kan doen in kleine kring.

-Ouder talent. Bert van den Brink heeft met zeer veel verschillende muzikanten opgetreden. Onder zijn vrienden- en kennissenkring zijn veel gerenommeerde muzikanten waarvan sommige 'gepensioneerd', maar die graag in een vriendelijke nice vibes atmosfeer willen optreden.

-Interview concerten. In een interview wordt gepoogd het publiek mee te nemen in de innerlijke wereld van de uitvoerend kunstenaar. Ook kan in een dergelijk concert de muziek inhoudelijk worden toegelicht.

Junhyung A. An

Is een zeer talentvolle jonge gitarist. Ook hij heeft zich gecommitteerd om onbetaald adviseur van de stichting te zijn. Zijn contacten spelen zich weer in een heel andere hoek van de muziekpraktijk af. Via hem zijn er plannen om ook met dansers te werken en zal er bijvoorbeeld een volle-maans wandelconcert georganiseerd worden.

Wim Timmermans

Voormalig professioneel hoornist, huidige secretaris van de Stichting heeft in de top van de moderne muziekwereld en orkestwereld gewerkt. Vanuit zijn professie zijn er veel interessante muzikanten te benaderen.

Inkomsten

Inkomsten worden verkregen door donaties, kaartverkoop en subsidies van overheden en fondsen.

Bestedingen

De inkomsten worden besteed aan de optredende muzikanten en gemaakte kosten om een optreden tot stand te laten komen.

Beloningsbeleid

Het bestuur zal niet beloond worden. Er is geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

Voorbije activiteiten

9 oktober: Bert van den Brink en Junhyung A. An (artiestennaam JunA)

13 november: Heleen van den Hombergh en JunA

14 november: Heleen van den Hombergh (zangeres) en JunA

Toekomstige activiteiten

-Beatles meezingconcert

-Klassiek recital Bert van den Brink

-Soloconcert JunA

-Jazzconcert Bart van Lier, trombone en Bert van den Brink, piano

-Geïmproviseerde dans

-Vollemaans wandelconcert JunA

-Etc. zie onder adviseurs.

Vermogen van de Stichting

Aangezien het de bedoeling is dat de inkomsten direct gaan naar de muzikanten behoudens gemaakte kosten, zal er niet veel vermogen in de Stichting blijven. Eventuele beheerkosten (bijvoorbeeld een accountant) zullen tot een minimum beperkt worden. Mocht er bij beëindiging van de Stichting vermogen zijn, dan zal dat gaan naar een soortgelijke culturele ANBI.

Financieel verslag

Jaarlijks zal een financieel verslag van voorgaand jaar gepubliceerd worden.